Rosenmetoden

Rosenmetoden er en kroppsbehandling som kan føre til dyp avspenning og bevisstgjøring. Den er utviklet fra erfaringen om at vi ubevisst spenner muskler i kroppen for å holde følelser tilbake. På sikt kan dette føre til begrenset pust, kroniske muskelspenninger og smerte. I behandlingen benytter terapeuten en myk og direkte berøring.

Følelser er viktige signaler og reaksjoner i situasjoner vi er i, alene og sammen med andre. Vi kan konkret merke både behagelige og ubehagelige følelser i kroppen. De kan oppleves som overveldende, upassendee eller ikke riktige. Som barn får vi ikke alltid støtte til å lære å romme følelsene våre, gi dem verdi og gi dem uttrykk. Vi kan ubevisst spenne muskler for å holde følelser på avstand, og holder da samtidig tilbake kontakten med vårt egentlige jeg.

Å søke kontroll over følelsene kan være en måte å overleve på. Over tid kan dette føre til kroniske muskelspenninger, smerter og begrenset pust, i tillegg til en avstand til vårt sanne selv. Berøring og ord benyttes for å vekke klientens undring og tilstedeværelse i egen kropp. Med hender og tilstedeværelse observerer og lytter terapeuten til kroppen og dens signaler. Spenninger kontaktes på en myk, dyp og direkte måte, og respons og endring i klientens kropp følges med oppmerksomhet. En eventuell samtale kan brukes for å øke bevisstheten om det som skjer i kroppen.

Når vi får støtte til å åpne opp for, gjenkjenne og akseptere alle følelser kan dyp avspenning skje. Pusten kan utvide seg, muskelsmerter kan avta og gamle  mønstre kan bli bevisst. Når vi selv blir klar over hva vi har måttet holde tilbake og våger å gi slipp på muskelspenninger kan endringer skje, og vi får frihet til å velge nye veier.

Terapeuten er forpliktet til Norsk forening for Rosenterapeuters etiske regler, og har taushetsplikt i henhold til norsk lov.

 Rosenmetoden kan gi deg:

 • Dyp avspenning og friere pust
 • Bedre kontakt med dine følelser og behov
 • Større åpenhet og tydelighet i kontakt med deg selv og andre
 • Mykere kropp med økt bevegelighet og vitalitet
 • Opplevelse av å være mer levende i kropp og sinn
 • Nye muligheter i livet når gamle mønstre og holdninger slipper taket

Rosenmetoden er et godt alternativ hvis du:

 • Har spente og verkende muskler
 • Vil oppnå større kroppsbevissthet
 • Har vanskelig for å slappe av i en stresset hverdag
 • Føler deg trett selv om det ellers ikke feiler deg noe
 • Ønsker bedre kontakt med egne følelser og større selvinnsikt
 • Søker en dypere og mer ærlig relasjon til deg selv og andre
 • Vil  oppnå større kroppsbevissthet
 • Ønsker kroppsbehandling i tillegg til psykoterapi 

Les mer om rosenmetoden her.

Priser inkl. moms

Rosenmetoden (60 minutter)1050,-

Studenter, langtidssykemeldte og uføretrygdede kan få redusert pris. Ta kontakt.

Adressen hvor behandlingen gis:

No5 Vinderen
Charlotte Andersensvei 5
0374 Oslo