Psykoterapi – Psykosyntese

Hva er psykosyntese?

Psykosyntese er en praktisk psykologi med et sjelelig perspektiv. Grunnsynet er at vi er unike skapninger med vilje til å være og til å uttrykke vårt unike jeg. Den har som mål å utvikle vår kjennskap til oss selv, vår vilje og kjærlighet og det meningsfulle i livet og arbeidet.

Psykosyntese støtter oss i å få kontakt med vår dypeste essens, og følelsen av mening i livet. Psykosyntese kalles også «the art of relationship». Alle metoder og redskaper har som mål å trene på tydelig kommunikasjon, og skape ekte relasjoner til seg selv og andre. Psykosyntesen er en del av den transpersonlige psykologien. Dette innebærer et holistisk syn, som inkluderer både det vitenskapelige og det åndelige perspektivet på mennesket. Psykosyntesen omfatter hele mennesket: kropp, følelser, intellekt og sjel.

Du er i sentrum

I alle mennesker finnes en drivkraft som ønsker heling, modenhet og vekst. Vi er større enn våre sår og begrensninger. Bortenfor forsvaret finnes muligheter og potensiale. Psykosyntesens oppgave er å støtte denne naturlige prosessen gjennom å gi deg en mulighet til å utforske, oppdage, akseptere og utvikle dine egne indre ressurser.

Hovedfokuset er på å styrke det friske i hvert individ, og på tilliten til individets egen kraft. Vilje og eget ansvar er viktige begrep. Viljen er ifølge Roberto Assagioli psykens mest sentrale funksjon. Den utviklede viljen gir en opplevelse av indre frihet.

Personlig psykosyntese handler om å finne sitt senter. Kjernen i psykosyntese er teorien om et jeg, det senteret i alle mennesker som ikke dømmer eller vurderer, men som ser og bekrefter. Gjennom å utvikle bevissthet om dette senteret kan vi med vilje og kjærlighet styre våre ulike behov og deler, det vi kaller delpersonligheter. Det blir da enklere å balansere motstridende følelser og impulser. En av de grunnleggende metodene i psykosyntese er å utvikle bevisst tilstedeværelse, det som i dag populært kalles for «mindfulness».

Psykosyntesens opprinnelse

Psykosyntesen ble formulert som en vitenskapelig teori av den italienske legen og psykiateren Roberto Assagiolo (1888 – 1974). Assagioli har sine røtter i den humanistiske psykologien. Assagioli var psykoanalytiker og esoteriker med god forankret kunnskap i psykologi og filosofi, samt kristen, jødisk og østens mystikk. Han forsket og videreutviklet sine teorier i hele sitt liv, og har sammen med bl.a C.G. Jung, Abraham Maslow, og Stanislav Grof, bidratt til utviklingen av psykologiens fjerde utviklingsvei, den transpersonlige psykologien, som inkluderer et åndelig perspektiv på tilværelsen.

Mye av innholdet i psykosyntesen var forut for sin tid. Assagioli var fremsynt ved å lage en syntese av det vestlige og det østlige tankesettet, noe som er aktuelt innen mange psykologiske retninger i dag.

Psykosyntese i dag

Hvis du vil vite mer om psykosyntese, kan du lese mer her.

I en time med en psykosynteseterapeut kan vi bruke virkemidler som tegning, bevegelse, meditasjon, samtale, gestalt-øvelser med mer. Det som kan virke godt og styrkende for klienten kan tas i bruk.

Vi tilbyr behandlinger på 1, 1.5 timer. Eller etter avtale.

Priser inkl. moms

Psykoterapi (60 minutter)
1050,-
Psykoterapi (90 minutter)
1500,-
Flere timers behandlingsløp avtales med noe rabatterte priser

Studenter, langtidssykemeldte og uføretrygdede kan få redusert pris. Ta kontakt.

Adressen hvor behandlingen gis:

No5 Vinderen
Charlotte Andersensvei 5
0374 Oslo