De aller fleste mennesker opplever å komme til kort i sine liv innimellom. Det kan være ulike årsaker til at vi ikke vet hvordan vi skal takle livet. I disse periodene kan det være godt å ha noen som kan «gå sammen» med en, prate med en, og være en støtte på veien.

Jeg er overbevist om at vi alle har et stort og ubrukt potensiale i oss, til å lege oss selv, og til å utvikle oss som mennesker. Vi er allerede hele, men kan ha nytte av et annet menneske for å bli speilet, bekreftet og hjelp til å hente frem mer av den du er, og finne ut hva du vil i livet. Jeg mener at vi alle har evnen til å bli mer bevisste og tilstedeværende i våre liv.

Selv har jeg opplevd å være utbrent av stress, og vil gjerne bruke den kunnskapen jeg har fått gjennom å hjelpe andre som opplever stress, utmattelse og som sliter med angst. Jeg har også erfaring med og interesse for arbeid med traumer og med kvinner som har opplevd å få sine grenser overtrådt.

For meg er det en livsoppgave å kunne være en støttespiller for mennesker som trenger en person i en periode av livet. Jeg har selv vært så heldig og hatt flere som har støttet meg på min vei.